© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

28-6-2015 Belangrijke Update ZIE AFBEELDINGEN met uitleg
Bijvoorbeeld: Partner achterste rubber van de voorste draagarm.

Volgens laatste uitleg in de APK Keurmeester nr. 69 van Juni 2015 is het achterste rubber een asbevestiging (deze moet deugdelijk bevestigd zijn en hier wordt GEEN maximaal toegestane speling voor opgegeven) en GEEN draaipunt in de onafhakelijke wielophanging waar een maximale speling van 1mm voor geldt.
Hierdoor hoeft er pas afgekeurd te worden wanneer het achterste rubber ondeugdelijk bevestigd is.

Zoals u weet mogen draaipunten in de onafhankelijke wielophanging niet meer dan 1 mm speling hebben, buiten de elasticiteit van het rubber om. En ten gevolge van de zijdelingse verplaatsing geen contactplekken vertonen. Hiermee worden o.a. draagarm,- en reactiestangrubbers (silentblocs) bedoeld. Door middel van instructie filmpjes willen we laten zien dat speling op deze rubbers in de wielophanging, op een eenvoudige manier te controleren is. Opmerking: per 1 mei 2009 is dit niet meer van toepassing op semi onafhangkelijke achterassen zoals in de instructie filmpjes.

Auto op de grond/brugrijplaten laten staan. Het wiel bovenaan vast pakken en het wiel kort en heftig vóór en achterwaarts bewegen. Hierbij is de eventuele speling goed te voelen. Wanneer u denkt dat de speling méér dan toegestaan is laat u een collega het rubber goed bekijken terwijl u bovenstaande handeling nogmaals uitvoert.

 

Waar is de keuringseis te vinden ?

Achter Tab 3 artikel 5.2.19 staat de keuringseis voor fuseekogels. Met bij lid 3 een verwijzing naar Aanvullende permanente eisen, artikelen 46, 47 en 48 (achter Tab 4) en daar staat o.a. beschreven dat:

 

Artikel 48
1. De draaipunten in een volledig onafhankelijke wielophanging anders dan bedoeld in de artikelen 46 en 47, met uitzondering van kogelgewrichten, mogen:

a. in de richting van de belasting door slijtageverschijnselen niet meer speling hebben dan 1,0 mm,
waarbij de elasticiteit van het rubber buiten beschouwing wordt gelaten;

b. ten gevolge van de zijdelingse verplaatsing geen kontaktplekken vertonen.

2. Het eerste lid geldt niet voor het bovenste draaipunt van een wielgeleidend systeem waarin elementen van de sturing, vering en schokdemping zijn gecombineerd, het zogenaamde Mc Pherson-wielophangingsysteem.

3. Indien het draaipunt een kogelgewricht betreft, mag deze door slijtageverschijnselen niet meer speling hebben dan:

a. 1,0 mm, in radiale richting;
b. 1,0 mm, in axiale richting.

ZIE AFBEELDINGEN met uitleg


bekijk ook deze foto's voor verdere uitleg

 

 

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........