© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........

Belangrijkste wijzigingen per 1 Januari 2021 .
(Versie 7)

klik hier om onderstaande tekst als PDF te downloaden

Tab 0 Algemeen

4. Keuringsplichtige voertuigen

Besl.art. 4
Geen
keuringsplicht meer voor voertuigen met een DET 50 jaar of langer geleden. (i.p.v. vóór 1-1-1960). Met uitzondering van: Bussen, Taxi's, OV auto's en VLG.

 

5. Periodiciteit
Voertuigen die 30 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan 50 jaar, moeten 1 keer in de 2 jaar worden gekeurd (geldt niet voor bussen, taxi's, OV-auto's en ambulances, deze moeten nog steeds ieder jaar gekeurd worden).

Tab 1 Administratieve Procedures

Telefoonnummers RDW gewijzigd en de naam RDW APK Centrum Nederland gewijzigd in ACN Zwolle.

 

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.2/3.10a lid 6 CNG- of LNG-installatie
Op de installatie mag nu ook een koelinstallatie zijn aangesloten voor de koelen van de passagiers -, bagage - of laadruimte .

 

Artikel 5.2/3.11 lid 11. Geluid en Milieu
Verwijzing naar Tab 4. De EOBD procedure is goed doorlopen als het uitleesapparaat geen P foutcode in Modus 3 weergeeft en de Readiness-test is afgerond.

 

Artikel 45d is vervallen.

 

Artikel 5.2/3.31 lid 2 Onderdelen en werking reminrichting
Bij controle Remkrachtregelaar, Wijze van keuren, is de onderstaande tekst verwijderd:
“Waarbij de rem in werking wordt gesteld met draaiende motor”, en “Hierbij wordt de as eventueel ontlast”.

 

Artikel 5.2.31 lid 7 en Artikel 5.3.31 lid 9
Bij controle van “metaal op metaal geluid”, Wijze van keuren, is de onderstaande tekst verwijderd:
“Wiel ronddraaien – Rem inwerking stellen” en “ronddraaien met de hand of met behulp van een wielspinner”.

 

Artikel 5.2.45 lid 7 en Artikel 5.3.45 lid 16 is toegevoegd dat:
Verplichte spiegels mogen zijn vervangen door goedwerkende camera-monitorsystemen.

 

Artikel 5.2/3.46 lid 4 toegevoegd Zitplaatsen
Bij zitplaatsen waarvan de rugleuning toegang geeft tot een daarachter gelegen zitplaats moet de ontgrendeling van de rugleuning goed werken. ( Rugleuning moet ontgrendelen bij bijvoorbeeld een 3-deurs auto.)

 

Artikel 5.3.47 aan lid 2 toegevoegd Bescherming inzittende. Er moeten gordels aanwezig zijn op:
- De overige naar voren gerichte zitplaatsen, dus ook op de achterbank van de dubbele cabine, behalve bij :
- Naar voren gerichte zitplaatsen van voertuigen i.g.g. vóór 1-1-2017 , als op een afstand van max. 1,30 m vóór de rugleuning van deze zitplaats zich een veiligheidsscherm of rugleuning van een ervóór gelegen zitplaats bevindt.

 

Artikel 5.2/3.61 aan lid 2 toegevoegd Plaatsing lichten en Retroreflectoren
Hoeklichten en Bochtlichten toegevoegd aan verlichting die verder dan 50 cm vanaf het breedste punt van het voertuig naar binnen gemonteerd mogen zijn.

 

Tab 4 Aanvullende Permanente Eisen

 

Artikel 43 lid 2 Wijze van keuren Daar is komen te vervallen dat:
•  De omgevingstemperatuur hoger moet zijn dan 0 graden.
•  Voor elke meting het nulpunt wordt gecontroleerd en wanneer nodig bijgesteld.

 

Artikel 45a EOBD De tekst van het artikel is aangepast. (vrij vertaald):
Paragraaf is van toepassing op voertuigen met: EOBD die een goedwerkende waarschuwingsinrichting en communicatie tussen uitleesapparaat en voertuig hebben.

 

Artikel 45c EOBD Artikel is aangepast.
Indien wordt voldaan aan artikel 45b, de readiness-test is afgerond en het uitleesapparaat geen foutcodes beginnend met de letter P weergeeft in modus 03 , is de EOBD-procedure succesvol doorlopen .

 

Artikel 55 Remslang. Remslangen mogen:
In hydraulische remsystemen geen vervormingen vertonen. (Dus ALLE vervormingen/opzwellingen zijn afkeur) .

 

Artikel 56. Wijze van keuren Remslang
Visuele
controle . (Dus GEEN drukproef van 700 N meer, ALLE vervormingen/opzwellingen zijn afkeur) .

 

Tab 5 Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK

 

Artikel 8.4.110 Eisen Koplamptestapparaat

Lid a. Het koplampafstelapparaat moet een daling weergeven in cm/10m of in procenten per 10m. De minimale schaalverdeling moet in millimeters of 0,1% zijn.

Lid c. Het projectievlak van het apparaat moet zodanig versteld kunnen worden of elektronisch aangeven, dat hierop direct de minimale en maximale hoogte-afstelling, kan worden gecontroleerd.

Lid d. De verticale verstelbaarheid van het apparaat moet ten minste 90cm zijn. De minimale meethoogte is 30cm boven het wegdek. Dus het apparaat moet tussen 30cm en 120cm boven het wegdek versteld kunnen worden.

 

klik hier om bovenstaande tekst als PDF te downloaden