© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 Januari 2013 .
(V -5)

 

Tab 1 Administratieve Procedures

2. Raadplegen kentekenregister
Het raadpleegscherm geeft de volgende extra informatie aan:
•  De resultaten van de vorige APK melding;
•  Een aantal van de meest voorkomende gemelde reparatie- of afkeurpunten.
Bovenstaande is bedoeld als achtergrondinformatie, voordat u met de APK keuring begint.

4.1 Steekproef
Bij een steekproef op een afkeurmelding worden buiten de afkeurpunten en het controleren van het raadpleegscherm nu ook de geregistreerde advies - en reparatieadviespunten beoordeeld.

 

Tab 2 Invulinstructie APK rapport

Algemeen
Bij goedkeur- en afkeurmeldingen moeten de eventuele reparatie-, afkeur-, advies en/of reparatieadviespunt(en ) in het afmeldscherm worden aangegeven. Hierdoor komt het ook automatisch op het rapport te staan.
Het is niet meer toegestaan deze op het keuringsrapport te schrijven .

Gegevens voertuig en resultaat keuring
Als bij een afmelding reparatiepunten in het scherm worden aangegeven dan komt hierbij de volgende tekst op het APK rapport te staan:
“in het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld ”. Hierdoor wordt het duidelijker op welke punten het voertuig is hersteld.

Situaties waarin op het rapport geschreven mag worden.
•  Afzegging van de steekproef door de RDW.
•  De RDW mag notities op het rapport maken.
•  Een (korte) toelichting op de vermelde adviespunten.

 

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.1a.4 lid c2. bepalen aantal lichten (60% regeling)

Lid C2 is toegevoegd:

C1. de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten op een zelfde verticaal vlak ten minste 60,0% beslaan van het oppervlak van de kleinste vierhoek die om de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten kan worden beschreven, of
C2. de onderlinge afstand tussen de lichtdoorlatende gedeelten niet meer dan 75 mm bedraagt.

Artikel 5.*.11 lid 4. Geluid en Milieu
De eisen voor een geluidsmeting en op welke manier deze gedaan moet worden (verwijzing naar Artikel 30 t/m 32 achter Tab 4) staan nu in het APK boek beschreven.
Omdat men als keuringsinstantie niet verplicht is om een geluidsmeter klasse 1 in het bezit te hebben, hoeft er tijdens de APK nog GEEN geluidsmeting gedaan te worden.

Artikel 5.2.27 lid 5. Banden
Naprofileren (opsnijden) is nu ook toegestaan bij personenauto's mits de aanduiding “REGROOVABLE” of het teken daarvan (het teken van een groef) op de band staat.

Artikel 5.2.38 lid 5. en 5.3.38 lid 7. Remvertraging bedrijfsrem
Controle op overberemming bij een Rollen - of Platenbank is komen te vervallen.
De Artikelen 62, 79 en 80 staan niet meer in de regelgeving achter Tab 4 vermeld.

Artikel 5.*.57 lid 1L toegestane lichten en reflectoren.
Extra zijrichtingaanwijzers . Geen maximaal aantal meer opgegeven.

Artikel 5.*.59 lid 3 kleur toegestane lichten
De extra (zij)knipperlichten of waarschuwingsknipperlichten mogen:
•  naar voren niet anders dan wit of ambergeel uitstralen.
•  naar achteren niet anders dan rood of ambergeel uitstralen.

Artikel 5.*.62 lid 1 en 2. controlelampje lichten
Het controlelampje voor het grootlicht en het geluidssignaal of controlelampje voor de richtingaanwijzers of waarschuwingsknipperlichten , is verplicht bij voertuigen i.g.g . ná 31-12-1997. Dit was al van toepassing maar stond nog niet in het boek. (zie apk keurmeester nr. 58.)

Artikel 5.*.65 lid 2. verbod andere dan verplichte of toegestane lichten
Het aanwezig zijn van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits of knipperlichten is geen controlepunt meer tijdens de APK.

Artikel 5.*71 geluidssignaalinrichting
Lid 3. toegevoegd. Hybride elektrische of elektrische voertuigen mogen zijn voorzien van een akoestisch (geluid) voertuigwaarschuwingssysteem dat werkt t/m 25 km/u.

Wijze van keuren: dit is geen controlepunt tijdens de APK.

Bovenstaande voertuigen mogen dus een geluid produceren maar u hoeft niet te controleren of dit geluid stopt bij een snelheid boven de 25 km/u.

 

Tab 4 Aanvullende permanente eisen

Artikel 15, 25 en Annex 2 (roestschade aan een volledig dragend chassis)
Asbevestigingen toegevoegd.
De maximum toegestane dikte afname van de asbevestigingen is 20%.

 

Klik hier als u bovenstaande tekst wil downloaden of printen.

 

Voor de meest actuele wijzigingen volg ons via TWITTER https://twitter.com/autoadviezen

 

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.

 

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........