© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

Wijziging instroommogelijkheden APK examens.

APK-keurmeester per 1 januari 2014:

Vanaf 1 januari 2014 kunt iemand alleen keurmeester worden als hij(of zij) in het bezit is van:

1. ten minste een diploma MBO niveau 3 (EAT) heeft of
2. een EVC-rapport heeft, (afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid) dat uitwijst dat u op niveau 3 functioneert.

Tevens komt het examen “ APK keurmeester zware aanhangwagens” te vervallen.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om:

- de intredetoets APK1 af te leggen
- de intredetoets APK2 af te leggen
- het examen APK keurmeester zware aanhangwagens af te leggen

Dit houdt in dat het in 2013 nog mogelijk is deze intredetoetsen en het examen keurmeester zware aanhangwagens af te leggen, mits de kandidaat zich vóór 1 juli 2013 daarvoor bij het IBKI heeft ingeschreven. De laatst mogelijke datum om de intredetoets of het examen keurmeester zware aanhangwagens af te leggen is de eerste week van december 2013.

 

Voor meer informatie kijkt op de site van IBKI

 

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........