© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

24-12-2017 (klik hier voor de printversie van deze tekst)

De RDW heeft op 21-12-2017 nog een wijziging in de Regelgeving toegepast welke op 1-1-2018 ingaat. Helaas is deze wijziging ook nog niet in ons cursusboek V 19.7 verwerkt

Stroomschema voor EOBD test (Versie 2018)

 

Werkwijze EOBD uitlezing bij APK keuring

De RDW heeft geconstateerd dat het bij verschillende voertuigen moeilijk is om het emissie gerelateerd diagnostisch boordsysteem (EOBD) tijdens een APK uit te lezen. Het gaat onder andere om de voertuigen die op de ‘uitzonderingslijst EOBD uitlezing' staan vermeld. Hierdoor is de werkwijze voor EOBD uitlezen tijdens de APK aangepast. In deze brief leest u hier meer over.

Wat is het probleem ?

Door ontwikkelingen in de software van voertuigen, is het noodzakelijk dat uitleesapparatuur ook geüpdatet wordt. Dit is niet altijd mogelijk. Hierdoor komt het voor dat uitleesapparatuur niet of niet volledig het EOBD-systeem kan uitlezen. Een voorbeeld is dat de readiness-test niet wordt herkend. De communicatie tussen het EOBD-systeem en een uitleesapparaat voldoet dan niet aan de eisen gesteld in Regeling voertuigen en Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.

 

Gewijzigde werkwijze per 1-1-2018

Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat het systeem voldoet aan alle gestelde eisen , beschreven in de Regeling voertuigen en in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK? Dan hoeft u de uitlaatgastest niet uit te voeren. Deze werkwijze blijft gelijk .

Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat dit (gedeeltelijk) niet mogelijk is of niet voldoet aan de gestelde eisen? Dan moet u wel een uitlaatgastest uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de EOBD-connector ontbreekt, geen communicatie mogelijk is, de readiness-test niet wordt weergegeven of als er foutcodes ( ook P0*** Foutcodes ) worden geconstateerd.

Vanaf 1 januari 2018 moet u de gewijzigde werkwijze hanteren tijdens de uitvoering van de APK keuring en ook tijdens het Examen.

 

(klik hier voor de printversie van bovenstaande tekst)

Stroomschema voor EOBD test (Versie 2018)